JUFD-759 - 樱井彩2017年番号 7日間ずっと誘惑し続け

JUFD-759 - 樱井彩2017年番号 7日間ずっと誘惑し続け

以喉中干、口粘,浪语为候,数日小便大利,佳。 善治病者,始于皮肤筋脉,即须治之。

肺合皮,其荣毛五脏不可食忌法∶多食酸则皮槁而毛夭,多食苦则筋缩而爪枯,多食甘则骨痛也发落,多食辛则肉胝而唇寒,多食咸则脉凝泣而色变。若病从外生,则皮毛肤肉关格强急。

若须根出,服药经一日,以鸡羽剔吐,即随吐根出。若为射罔箭所中,削竹如钗股长一尺五寸,以绵缠绕,水沾湿,取药纳疮中,随疮深浅令至底止,有好血出即休。

其病喜着十指,故与代指相似,人不识之,呼作代指,不急治,亦逐脉上入脏杀人。又方驴乳初服三合,三日后服五合,后至七合,七日后至一升。

秋为疟,则奉收者少,秋三月此为容平,天气以急,地气以明,早卧早起,与鸡俱兴,使志安宁,以缓秋刑,收敛神气,使秋气平,毋外其志,使肺气清,此秋气之应,养收之道也。妇人乳痈,宜速服此。

脉偏弦者饮也,肺饮不弦,但喜喘短气。 其子主梦白荷,味辛微温涩无毒,主中蛊及疟病。

Leave a Reply