No.4525女神顾乔楠Cora欲望小猫咪主题大尺度露火辣身材极致诱惑写真[53P]_顾乔楠_秀人网

No.4525女神顾乔楠Cora欲望小猫咪主题大尺度露火辣身材极致诱惑写真[53P]_顾乔楠_秀人网

曰∶山药生精,自然非助燥之物。我大用黄以生气,则气旺而血衰,血不能配气之有余,气必至生血之不足,反不得气之益,而转得气之害矣。

不知心为君主,心宁静则火不上炎。 先生谓阴非阳不生是矣,然而世人执此以虚之病,有时而火愈旺,岂非阴虚不宜用参之明征乎?

阳气不升则水停不化,为寒饮。夫怯者,正气怯而非邪气怯也。

 但用参于补阴之中,不制参于补阴之内,亦有动火之虞,而制参之法何如。何以肾虚者,必另加补肾之药,不单用远志乎?

洵乎陈子术之也。三焦相火水中之阳,名曰少阳。

今牛、羊诸角,但杀之者,听之皆有声,不必专羚角也,自死角则无声矣。铜乃石中之液,色升象血,故能入血分,性能溶铸坚凝,能故能续接筋骨,为跌打接骨之药。

Leave a Reply